Toetsing en afsluiting 

PTA

De letters PTA staan voor Programma van Toetsing en Afsluiting. Iedere school is wettelijk verplicht een PTA voor elk vak op te stellen, waarin voor leerlingen duidelijk wordt hoe ze bij alle vakken naar hun examencijfers toewerken. 
 

Pta havo

De vakken in 4 havo en 5 havo hebben allemaal een PTA. Dat betekent dat de toetsing meetelt in het schoolexamencijfer aan het einde van 5 havo. Sommige vakken hebben de afsluiting al in 4 havo. Zoals maatschappijleer en CKV.  
 

pta vwo

Het PTA gaat over 5 en 6 vwo. Dat betekent dat de toetsing in 5 en 6 vwo meetelt in het schoolexamencijfer aan het einde van 6 vwo. Voor sommige vakken start het PTA al in 4 vwo, zoals Latijn en Grieks, BSM en maatschappijleer. 
 

Leerstof en toetsing onderbouw

LTO

LTO staat voor Leerstof en Toets Overzicht. We werken met het LTO per vak, per leerjaar in leerjaar 1 t/m 3 en 4 vwo. In het voor- en eindexamenjaar, geldt het PTA.
 

L