Overgangsnormen

Voor alle klassen is een overgangsnorm van kracht. Hierin staat beschreven met welke cijfercombinatie en - in een aantal gevallen - met welk gemiddelde een leerling wordt bevorderd naar het volgende leerjaar of wordt afgewezen. Een leerling kan ook ‘bespreekgeval’ zijn. Dat wil zeggen dat de overgangsvergadering bepaalt of een leerling wordt bevorderd naar het volgende leerjaar.

Overgangsreglement

Overgangsnormen 1 havo / vwo
Overgangsnormen 1 atheneum
Overgangsnormen 1 gymnasium
Overgangsnormen 2 havo
Overgangsnormen 2 atheneum
Overgangsnormen 2 gymnasium
Overgangsnormen 3 havo
Overgangsnormen 3 vwo
Overgangsnormen 4 havo
Overgangsnormen 4 vwo
Overgangsnormen 5 vwo

 

LTO & PTA