Organisatie

Schoolstructuur en personeel

De directie van het Zaanlands Lyceum bestaat uit een rector en een conrector. De directie is verantwoordelijk voor het onderwijs van de school. De directie draagt verder zorg voor onder meer de organisatie, het personeelsbeleid en de materiële exploitatie van de school. De schoolleiding wordt gevormd door twee directieleden en vier afdelingsleiders. Deze afdelingsleiders dragen zorg voor het onderwijs en de dagelijkse gang van zaken in hun afdeling. De afdelingsleiders worden ondersteund door leerjaarbegeleiders.

De coördinator van het gymnasium verzorgt in samenwerking met de afdelingsleiders en de directie het beleid op het gymnasium.

Zie hier het overzicht van de schoolstructuur.

Op het Zaanlands Lyceum werken ca. 140 personeelsleden; niet alleen docenten, maar ook conciërges, administratieve krachten, decanen en technisch onderwijs assistenten (TOA's).
Ruim 80% van het docententeam heeft een eerstegraadsopleiding. Het team kent daarnaast een evenwichtige leeftijdsopbouw. In de personeelslijst ziet u welke functie de medewerkers vervullen en welk vak de docenten geven. 

Lestijden

Het Zaanlands Lyceum werkt met een 40/80-minutenrooster. Dat wil zeggen dat voor elk vak lessen van 80 minuten en lessen van 40 minuten staan ingeroosterd.

 1  08.30 - 09.10 uur
 2  09.10 - 09.50 uur
 3  09.50 - 10.30 uur
 pauze
 4  10.50 - 11.30 uur
 5  11.30 - 12.10 uur
 6  12.10 - 12.50 uur
 pauze
 7  13.20 - 14.00 uur
 8  14.00 - 14.40 uur
 pauze
 9  14.50 - 15.30 uur
10 15.30 - 16.10 uur