Wie zijn wij

Historie

In het hart van Zaandam bevindt zich de oudste school voor voortgezet onderwijs van de Zaanstreek: het Zaanlands Lyceum. Het ruime en lichte schoolgebouw staat op een zeer royaal terrein met bomen, planten en grasvelden en beschikt over een complete buitensportaccommodatie. De school biedt onderdak aan ongeveer 1280 leerlingen en 150 personeelsleden.

Het Zaanlands Lyceum is een openbare school. De school staat open voor elke leerling, ongeacht zijn levensbeschouwing of herkomst. De leerlingen, afkomstig uit verschillende milieus en culturen, gaan met elkaar om met respect voor elkaars achtergrond en overtuiging. Het onderwijs is erop gericht de leerlingen op het niveau te brengen dat in het vervolgonderwijs van hen wordt verwacht. Daarnaast streeft de school ernaar de leerlingen een aangename middelbare schooltijd te bezorgen.
Op deze website is uitgebreide informatie te vinden over de diverse aspecten van het onderwijs dat het Zaanlands Lyceum biedt en de organisatie van de school. Uitgebreidere informatie is te vinden in de schoolgids 2023-2024.

 
Stichting OVO Zaanstad

Het Zaanlands Lyceum maakt deel uit van OVO Zaanstad: Openbaar Voortgezet Onderwijs Zaanstad. Deze stichting wordt bestuurd door het College van Bestuur. Dit college formuleert de hoofdlijnen van beleid voor alle scholen van OVO Zaanstad en voert die uit samen met de vestigingsdirecteuren. OVO Zaanstad heeft de Koers 2020 (Buitengewoon goed onderwijs) opgesteld. Meer informatie over OVO Zaanstad is te vinden op www.ovo-zaanstad.nl.