9_1.png

Organisatie


Schoolstructuur

De directie van het Zaanlands Lyceum bestaat uit een rector en een conrector. De directie is verantwoordelijk voor het onderwijs aan de school. De directie draagt verder zorg voor onder meer de organisatie, het personeelsbeleid en de materiële exploitatie van de school. De schoolleiding wordt gevormd door twee directieleden en drie afdelingsleiders. Deze afdelingsleiders dragen zorg voor het onderwijs en de dagelijkse gang van zaken in hun afdeling. De afdelingsleiders worden ondersteund door leerjaarbegeleiders.

De beleidsmedewerker onderwijs en kwaliteit en de beleidsmedewerker bedrijfsvoering hebben beleidsvoorbereidende en uitvoerende taken.

De coördinator van het gymnasium verzorgt in samenwerking met de afdelingsleiders en de directie het beleid op het gymnasium.

Zie hier het overzicht van de schoolstructuur.

 

Lestijden

Het Zaanlands Lyceum werkt met een 40/80-minutenrooster. Dat wil zeggen dat voor elk vak lessen van 80 minuten en lessen van 40 minuten staan ingeroosterd.


 1  08.30 - 09.10 uur
 2  09.10 - 09.50 uur
 3  09.50 - 10.30 uur
 pauze
 4  10.50 - 11.30 uur
 5  11.30 - 12.10 uur
 6  12.10 - 12.50 uur
 pauze
 7  13.20 - 14.00 uur
 8  14.00 - 14.40 uur
 pauze
 9  14.50 - 15.30 uur
10 15.30 - 16.10 uur

Contact

Zaanlands Lyceum
Vincent van Goghweg 42
1506 JD Zaandam
075 617 00 55
info@zaanlands.nl