25.png

Correspondentie

 

Brieven en formulieren

Alle brieven die worden verstuurd, overwegend digitaal, worden ook op de website geplaatst. Onderwerpen en bijbehorende brieven en formulieren worden hieronder vermeld.

Wijziging toegangshek schoolplein
Ontwikkeldagen
Rookvrije school
Formulier afmelding/verlofaanvraag
Info absentie
Begeleidende brief schoolkosten 2019-2020
Schoolkosten 2019-2020
Inlogcode voor Magister
Handleiding ouderspreekavond

Kandidaatstelling voor oudergeleding medezeggenschapsraad 2020-2023

Vertrek afdelingsleider leerjaar 1

 

1e leerjaar

Lyceumuren klas 1, semester 2
Voorlichtingsavond 14 januari 2020
Bijlage: Fast Lane English
Powerpoint "Leren voor leren" voor ouders
Lyceumuren klas 1
Informatiepakket start schooljaar

 

2e leerjaar

Start Lyceumuren klas 2, semester 2
Powerpoint "Leren voor leren" voor ouders
Lyceumuren klas 2

 

3e leerjaar

Havo 3 naar de film op dinsdag 11 februari
Wisseling docenten scheikunde A3d en G3b
Wisseling afdelingsleider vwo
Uitnodiging ouders studie- en beroepenvoorlichtingsavonden hbo en wo
Antwoordformulier leerlingen beroepenvoorlichtingsavonden
Overzicht hbo voorlichtingen 2020
Toelichting hbo opleidingen 2020
Overzicht wo-voorlichtingen 2020
Toelichting wo-opleidingen 2020
Activiteitenweek 3 vwo april 2020
Powerpoint ouderavond 3 vwo
Powerpoint ouderavond 3 havo

 

4e leerjaar

Wisseling docenten scheikunde H4sk3
Wisseling docenten scheikunde V4sk9 en H4sk6
Voorlichtingsavond studiereizen 4 havo donderdag 9 januari
Excursie maatschappijleer 4 vwo woensdag 15 januari
Excursie maatschappijleer 4 havo vrijdag 17 januari
Wisseling afdelingsleider vwo
Uitnodiging ouders studie- en beroepenvoorlichtingsavonden hbo en wo
Antwoordformulier leerlingen beroepenvoorlichtingsavonden
Overzicht hbo voorlichtingen 2020
Toelichting hbo opleidingen 2020
Overzicht wo-voorlichtingen 2020
Toelichting wo-opleidingen 2020
Begeleiding leerlingen 4 havo & ouderspreekavond
Powerpoint ouderavond 4 havo mentorendeel
Powerpoint ouderavond 4 havo plenaire deel
Powerpoint ouderavond 4 vwo
Boekje studiereizen 2020

 

5e leerjaar

Bijeenkomst Romereis 5 gymnasium woensdag 18 maart
Voorlichtingsavond studiereizen 5 vwo donderdag 9 januari
Wisseling afdelingsleider vwo
Uitnodiging ouders studie- en beroepenvoorlichtingsavonden hbo en wo
Antwoordformulier leerlingen beroepenvoorlichtingsavonden
Overzicht hbo voorlichtingen 2020
Toelichting hbo opleidingen 2020
Overzicht wo-voorlichtingen 2020
Toelichting wo-opleidingen 2020
Powerpointpresentatie ouderavond 5 vwo
Powerpointpresentatie ouderavond 5 havo
Boekje studiereizen 2020

 

6e leerjaar

Wisseling afdelingsleider vwo
Uitnodiging ouders studie- en beroepenvoorlichtingsavonden hbo en wo
Antwoordformulier leerlingen beroepenvoorlichtingsavonden
Overzicht hbo voorlichtingen 2020
Toelichting hbo opleidingen 2020
Overzicht wo-voorlichtingen 2020
Toelichting wo-opleidingen 2020
Powerpointpresentatie ouderavond 6 vwo

Contact

Zaanlands Lyceum
Vincent van Goghweg 42
1506 JD Zaandam
075 617 00 55
info@zaanlands.nl