25.png

Correspondentie

 

Brieven en formulieren

Alle brieven die worden verstuurd, overwegend digitaal, worden ook op de website geplaatst. Onderwerpen en bijbehorende brieven en formulieren worden hieronder vermeld.


Brief buitenlandse reizen
Wijziging toegangshek schoolplein
Ontwikkeldagen
Rookvrije school
Formulier afmelding/verlofaanvraag
Info absentie
Begeleidende brief schoolkosten 2019-2020
Schoolkosten 2019-2020
Inlogcode voor Magister
Handleiding ouderspreekavond
Kandidaatstelling voor oudergeleding medezeggenschapsraad 2020-2023
Vertrek afdelingsleider leerjaar 1

 

Corona

20 mei:    nieuwsbrief afronding schooljaar leerjaar 1 
                 jaaragenda afronding schooljaar leerjaar 1
                 nieuwsbrief afronding schooljaar leerjaar 2
                 jaaragenda afronding schooljaar leerjaar 2
                 nieuwsbrief afronding schooljaar 3 havo
                 jaaragenda afronding schooljaar 3 havo
                 nieuwsbrief afronding schooljaar 3 vwo
                 jaaragenda afronding schooljaar 3 vwo
                 nieuwsbrief afronding schooljaar 4 havo
                 jaaragenda afronding schooljaar 4 havo
                 nieuwsbrief afronding schooljaar 4 vwo
                 jaaragenda afronding schooljaar 4 vwo
                 nieuwsbrief afronding schooljaar 5 vwo
                 jaaragenda afronding schooljaar 5 vwo
21 april:   tijdpad afronden schoolexamens
21 april:   overgang en einde schooljaar
8 april:     afronding schooljaar
31 maart: richtlijnen onderwijs op afstand
27 maart: brief ouders examenleerlingen
27 maart: brief ouders leerlingen Zaanlands Lyceum
27 maart: aanpassingen schoolexamenreglement 2019-2020 5 havo/6vwo
18 maart: digitale ondersteuning van het onderwijs 

1e leerjaar

Lyceumuren klas 1, semester 2
Fast Lane English
Powerpoint "Leren voor leren" voor ouders
Lyceumuren klas 1
Informatiepakket start schooljaar

 

2e leerjaar

Start Lyceumuren klas 2, semester 2
Powerpoint "Leren voor leren" voor ouders
Lyceumuren klas 2

 

3e leerjaar

Toelichting hbo opleidingen 2020
Toelichting wo-opleidingen 2020
Powerpoint ouderavond 3 vwo
Powerpoint ouderavond 3 havo

 

4e leerjaar

Toelichting hbo opleidingen 2020
Toelichting wo-opleidingen 2020
Begeleiding leerlingen 4 havo & ouderspreekavond
Powerpoint ouderavond 4 havo mentorendeel
Powerpoint ouderavond 4 havo plenaire deel
Powerpoint ouderavond 4 vwo

 

5e leerjaar

Bericht examenleerlingen 3 april
Aanpassingen schoolexamenreglement 2019-2020 voor 5 havo en 6 vwo
Toetsschema - Tijdpad afronden schoolexamen
Overzicht aanpassingen PTA 5 havo
Toelichting hbo opleidingen 2020
Toelichting wo-opleidingen 2020
Powerpointpresentatie ouderavond 5 vwo
Powerpointpresentatie ouderavond 5 havo

 

6e leerjaar

Bericht examenleerlingen 3 april
Aanpassingen schoolexamenreglement 2019-2020 voor 5 havo en 6 vwo
Toetsschema - Tijdpad afronden schoolexamen
Overzicht aanpassingen PTA 6 vwo
Toelichting hbo opleidingen 2020
Toelichting wo-opleidingen 2020
Powerpointpresentatie ouderavond 6 vwo

Contact

Zaanlands Lyceum
Vincent van Goghweg 42
1506 JD Zaandam
075 617 00 55
info@zaanlands.nl