25.png

Correspondentie

 

Brieven en formulieren

Alle brieven die worden verstuurd, overwegend digitaal, worden ook op de website geplaatst. Onderwerpen en bijbehorende brieven en formulieren worden hieronder vermeld.

Ontwikkeldagen
Rookvrije school
Formulier afmelding/verlofaanvraag
Info absentie
Begeleidende brief schoolkosten 2019-2020
Schoolkosten 2019-2020
Inlogcode voor Magister
Handleiding ouderspreekavond

 

1e leerjaar

Powerpoint "Leren voor leren" voor ouders
Lyceumuren klas 1
Informatiepakket start schooljaar

 

2e leerjaar

Powerpoint "Leren voor leren" voor ouders
Lyceumuren klas 2

 

3e leerjaar

Wisseling afdelingsleider vwo
Uitnodiging ouders studie- en beroepenvoorlichtingsavonden hbo en wo
Antwoordformulier leerlingen beroepenvoorlichtingsavonden
Overzicht hbo voorlichtingen 2020
Toelichting hbo opleidingen 2020
Overzicht wo-voorlichtingen 2020
Toelichting wo-opleidingen 2020
Activiteitenweek 3 vwo april 2020
Powerpoint ouderavond 3 vwo
Powerpoint ouderavond 3 havo

 

4e leerjaar

Wisseling afdelingsleider vwo
Uitnodiging ouders studie- en beroepenvoorlichtingsavonden hbo en wo
Antwoordformulier leerlingen beroepenvoorlichtingsavonden
Overzicht hbo voorlichtingen 2020
Toelichting hbo opleidingen 2020
Overzicht wo-voorlichtingen 2020
Toelichting wo-opleidingen 2020
Begeleiding leerlingen 4 havo & ouderspreekavond
Powerpoint ouderavond 4 havo mentorendeel
Powerpoint ouderavond 4 havo plenaire deel
Powerpoint ouderavond 4 vwo
Boekje studiereizen 2020
Reglement 4 vwo, correct afmelden voor toetsen 

 

5e leerjaar

Wisseling afdelingsleider vwo
Uitnodiging ouders studie- en beroepenvoorlichtingsavonden hbo en wo
Antwoordformulier leerlingen beroepenvoorlichtingsavonden
Overzicht hbo voorlichtingen 2020
Toelichting hbo opleidingen 2020
Overzicht wo-voorlichtingen 2020
Toelichting wo-opleidingen 2020
Powerpointpresentatie ouderavond 5 vwo
Powerpointpresentatie ouderavond 5 havo
Boekje studiereizen 2020

 

6e leerjaar

Wisseling afdelingsleider vwo
Uitnodiging ouders studie- en beroepenvoorlichtingsavonden hbo en wo
Antwoordformulier leerlingen beroepenvoorlichtingsavonden
Overzicht hbo voorlichtingen 2020
Toelichting hbo opleidingen 2020
Overzicht wo-voorlichtingen 2020
Toelichting wo-opleidingen 2020
Powerpointpresentatie ouderavond 6 vwo

Contact

Zaanlands Lyceum
Vincent van Goghweg 42
1506 JD Zaandam
075 617 00 55
info@zaanlands.nl