25.png

Correspondentie

 

Brieven en formulieren

Alle brieven die worden verstuurd, overwegend digitaal, worden ook op de website geplaatst. Onderwerpen en bijbehorende brieven en formulieren worden hieronder vermeld.


Rookvrije school
Formulier afmelding/verlofaanvraag
Info absentie
Inlogcode voor Magister
Handleiding ouderspreekavond

 

Schooljaar 2020-2021

Start schooljaar 2020/2021 leerlingen
Start schooljaar 2020/2021 ouders/verzorgers

 

1e leerjaar 2020-2021

Informatiepakket start schooljaar
Startbrief leerjaar 1 2020/2021 ouders/verzorgers
Brief leasen of kopen laptop
Aanvulling leasen of kopen laptop
Flyer leasen of kopen laptop
Brief ouders nieuwe eersteklassers 2020-2021
Aan te schaffen leermiddelen klas 1
Bruikleenovereenkomst 2020-2021
Brief cursus computertypen/tekstverwerken
Inschrijfformulier typevaardigheid

 

2e leerjaar 2020-2021

Startbrief schooljaar leerjaar 2
Aan te schaffen leermiddelen klas 2
Brief leasen of kopen laptop
Aanvulling leasen of kopen laptop
Flyer leasen of kopen laptop

 

3e leerjaar 2020-2021

Startbrief schooljaar 3 havo
Startbrief schooljaar 3 atheneum en 3 gymnasium
Brief leasen of kopen laptop
Aanvulling leasen of kopen laptop
Flyer leasen of kopen laptop

 

4e leerjaar 2020-2021

Startbrief schooljaar 4 havo
Startbrief schooljaar 4 atheneum en 4 gymnasium
Brief leasen of kopen laptop
Aanvulling leasen of kopen laptop
Flyer leasen of kopen laptop

 

5e leerjaar 2020-2021

Startbrief schooljaar 5 havo
Startbrief schooljaar 5 atheneum en 5 gymnasium
Brief leasen of kopen laptop 5 vwo
Aanvulling leasen of kopen laptop 5 vwo
Flyer leasen of kopen laptop 5 vwo

 

6e leerjaar 2020-2021

Startbrief schooljaar 6 atheneum en 6 gymnasium

 

1e leerjaar

Brief leasen of kopen laptop
Aanvulling leasen of kopen laptop
Flyer leasen of kopen laptop
Fast Lane English
Powerpoint "Leren voor leren" voor ouders
Lyceumuren klas 1 

 

2e leerjaar

Brief leasen of kopen laptop
Aanvulling leasen of kopen laptop
Flyer leasen of kopen laptop
Start Lyceumuren klas 2, semester 2
Powerpoint "Leren voor leren" voor ouders
Lyceumuren klas 2

 

3e leerjaar

Brief leasen of kopen laptop
Aanvulling leasen of kopen laptop
Flyer leasen of kopen laptop
Toelichting hbo opleidingen 2020
Toelichting wo-opleidingen 2020
Powerpoint ouderavond 3 vwo
Powerpoint ouderavond 3 havo

 

4e leerjaar

Brief leasen of kopen laptop 4 vwo
Aanvulling leasen of kopen laptop 4 vwo
Flyer leasen of kopen laptop 4 vwo
Toelichting hbo opleidingen 2020
Toelichting wo-opleidingen 2020
Begeleiding leerlingen 4 havo & ouderspreekavond
Powerpoint ouderavond 4 havo mentorendeel
Powerpoint ouderavond 4 havo plenaire deel
Powerpoint ouderavond 4 vwo

 

5e leerjaar

Bericht examenleerlingen 3 april
Aanpassingen schoolexamenreglement 2019-2020 voor 5 havo en 6 vwo
Toetsschema - Tijdpad afronden schoolexamen
Overzicht aanpassingen PTA 5 havo
Toelichting hbo opleidingen 2020
Toelichting wo-opleidingen 2020
Powerpointpresentatie ouderavond 5 vwo
Powerpointpresentatie ouderavond 5 havo

 

6e leerjaar

Bericht examenleerlingen 3 april
Aanpassingen schoolexamenreglement 2019-2020 voor 5 havo en 6 vwo
Toetsschema - Tijdpad afronden schoolexamen
Overzicht aanpassingen PTA 6 vwo
Toelichting hbo opleidingen 2020
Toelichting wo-opleidingen 2020
Powerpointpresentatie ouderavond 6 vwo

Contact

Zaanlands Lyceum
Vincent van Goghweg 42
1506 JD Zaandam
075 617 00 55
info@zaanlands.nl