17_1.png

Speciale begeleiding

 
Huiswerkcoaches

Leerlingen uit de bovenbouwklassen die moeite hebben met het plannen en organiseren van huiswerk, kunnen ondersteund worden door de huiswerkcoach. Hiertoe worden afspraken gemaakt tussen de ouders, leerling en de huiswerkcoach.

Rekenbeleid

Om voldoende rekenvaardigheden te ontwikkelen om succesvol de rekentoets (onderdeel van het Centraal Examen) af te ronden, wordt het rekenonderwijs geïntegreerd in de wiskundelessen.

Leescoach

Wetenschappelijk onderzoek heeft aangetoond dat een goede leesvaardigheid de belangrijkste succesfactor in het onderwijs is. Om achterstanden te voorkomen wordt in de onderbouw de leesvaardigheid van leerlingen getoetst. Indien geconstateerd wordt dat er sprake is van een achterstand, wordt samen met leerling en ouders een plan van aanpak gemaakt onder begeleiding van een leescoach. Ook gevorderde en excellente lezers kunnen begeleiding krijgen van de leescoach; deze leerlingen zijn gebaat bij meer uitdaging om hun vlotte leesontwikkeling te continueren richting academisch niveau.

In de onderbouw kent het Zaanlands Lyceum het project 'boek in de tas'. Dat betekent dat alle leerlingen een leesboek bij zich hebben. Als leerlingen eerder klaar zijn met toetsen of schoolwerk, wordt er gelezen in de klas. Bij lesuitval in het eerste leerjaar krijgt de klas een Leesuur en lezen de leerlingen in stilte in een zelfgekozen boek, krant of tijdschrift.

Contact

Zaanlands Lyceum
Vincent van Goghweg 42
1506 JD Zaandam
075 617 00 55
info@zaanlands.nl