27_5.jpg

Jeugdgezondheid


GGD Zaanstreek-Waterland

Elke school heeft een eigen schoolarts, die gespecialiseerd is in jeugdgezondheidszorg. De schoolarts kan om advies worden gevraagd en preventief worden geraadpleegd. De schoolarts maakt deel uit van het zorgadviesteam.

Meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld

Scholen zijn verplicht een meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld te hanteren. Deze meldcode werkt vanuit een stappenplan dat wordt gebruikt indien er een vermoeden is van mishandeling, huiselijk geweld of verwaarlozing.

Interne contactpersonen

Bij klachten op het gebied van (seksuele) intimidatie, agressie, geweld of discriminatie kan een leerling en/of zijn ouder contact opnemen met de interne contactpersonen van het Zaanlands Lyceum. Zij bieden een luisterend oor en geven advies. Indien nodig of gewenst, kunnen zij contact opnemen met de externe vertrouwenspersoon.

Contact

Zaanlands Lyceum
Vincent van Goghweg 42
1506 JD Zaandam
075 617 00 55
info@zaanlands.nl