29.png

Begeleiding

Klassenmentor

Elke klas heeft een klassenmentor. Deze is voor leerlingen en ouders het eerste aanspreekpunt. Zijn hoofdtaak is zorgen voor het welbevinden van zijn leerlingen.
Hij bewaakt de goede (werk)sfeer, volgt de vorderingen van zijn leerlingen en bespreekt individuele problemen. Ook organiseert hij verschillende activiteiten met zijn klas. De mentoren van een leerjaar overleggen regelmatig onder leiding van de leerjaarbegeleider en/of afdelingsleider.

 

Leerjaarbegeleider

De leerjaarbegeleider voert regelmatig overleg met de mentoren van zijn leerjaar. Hij ondersteunt de mentoren bij de begeleiding van hun mentorklas en zoekt naar adequate oplossingen bij eventuele problemen. Verder is de leerjaarbegeleider verantwoordelijk voor de controle op absentie en te laat komen.

leerjaar 1 mevrouw J. Landheer
havo 2 de heer G. Spil
havo 3 mevrouw A. van Vliet
havo 4 de heer B. Meijer
havo 5 de heer J. Paap
vwo 2 mevrouw G. Bouma
vwo 3 mevrouw P. Kalter
vwo 4 de heer M. Buis
vwo 5 mevrouw P. Baas
vwo 6 de heer P. Snoek

 

Kernmentoraat 4 havo

‘Kern’ staat voor de groep leerlingen die behoefte heeft aan meer intensieve begeleiding, leerlingen die in een regulier mentoraat niet genoeg gehoord worden. Hoewel de gehele klas een mentor heeft, zal de mentor in de begeleiding zijn aandacht meer richten op de kern. Hierdoor wordt 4 havo een aanloopjaar naar de coachingsstructuur die wordt gehanteerd in 5 havo. Dit betekent niet dat de leerlingen van buiten de kern buiten de boot vallen. Deze groep kan nog steeds bij de mentor terecht voor de dagelijkse praktijk, maar omdat deze minder sturing nodig heeft, zal deze groep ook minder sturing ontvangen. De begeleiding wordt op maat aangeboden en past goed in de koers van OVO en het schoolplan. Meer informatie vindt u in de notitie kernmentoraat 4 havo .

 

Coachend mentoraat 5 havo

Sinds schooljaar 2016-2017 worden er geen mentoren meer ingezet in 5 havo maar worden leerlingen begeleid door coaches.

 

Leerlingvolgsysteem

In het dossier van de leerling worden de persoonlijke gegevens systematisch verzameld om op verantwoorde wijze tot een planmatige begeleiding van de leerlingen te komen. Ook wettelijk verplichte documenten, gegevens over vorderingen en verzuim, resultaten van rapportbesprekingen, adviezen, testgegevens en informatie over specifieke begeleiding of omstandigheden worden in het dossier bewaard. De gegevens worden slechts aan derden verstrekt als de school hiertoe wettelijk verplicht wordt (o.a. ministerie van OCW). In de school bestaan afspraken over het werken met een leerlingendossier en over de toegankelijkheid hiervan. Deze zijn neergelegd in het privacyreglement.

 

Huiswerkklas

Het Zaanlands Lyceum biedt huiswerkbegeleiding aan in de vorm van een huiswerkklas. Leerlingen kunnen zich aanmelden om het 9e en 10e uur rustig en zonder afleiding huiswerk te maken onder begeleiding van geselecteerde bovenbouwleerlingen. Ook kunnen leerlingen hulp krijgen bij plannen, overhoren en vakgerichte vragen. De huiswerkklas heeft echter niet het karakter van een bijles. De leerlingen gaan zoveel mogelijk zelfstandig aan het werk. De kosten voor de huiswerkklas bedragen 25 euro per maand, met een opzegtermijn van 1 maand. Aanmelden kan het hele jaar door via huiswerkklas@zaanlands.nl.

 

Begeleidingsuren

De leerlingen kunnen elke dag om 14.50 uur bij verschillende docenten terecht voor vakgerichte ondersteuning.

Tutorsysteem

Het tutorstysteem houdt in dat bijles verzorgd wordt door bovenbouwleerlingen. De mentor kan hier informatie over verstrekken.

Leren leren

Leerlingen in de onderbouw krijgen tijdens de mentor- en vaklessen hulp en tips bij huiswerkaanpak, samenvatten, leren en onthouden. Eenmaal per jaar wordt een workshopavond voor ouders georganiseerd om handvatten te bieden bij de begeleiding thuis.
De workshopavond "Leren Leren" vindt plaats op woensdag 10 oktober.

 

Contact

Zaanlands Lyceum
Vincent van Goghweg 42
1506 JD Zaandam
075 617 00 55
info@zaanlands.nl