Overgang

Voor alle klassen is een overgangsnorm van kracht. Hierin staat beschreven met welke cijfercombinatie en - in een aantal gevallen - met welk gemiddelde een leerling wordt bevorderd naar het volgende leerjaar of wordt afgewezen. Een leerling kan ook ‘bespreekgeval’ zijn. Dat wil zeggen dat de overgangsvergadering bepaalt of een leerling wordt bevorderd naar het volgende leerjaar.

In het overgangsreglement staan de regels en procedures die worden gehanteerd.

Overgangsnormen 2023-2024