14_1.png

Decanaat

 
De decaan helpt leerlingen bij het maken van de studie- en beroepskeuze vanaf het derde leerjaar. 

De decaan verstrekt documentatie, biedt hulp bij het zoeken in de informatheek, verstrekt informatie over studiefinanciering, beurzen, studeren in het buitenland, au pair, enz. Ook worden lessen verzorgd in het kader van de loopbaanoriëntatie en kunnen testen afgenomen worden in het kader van de studie- en beroepskeuze.

Website decaan: www.zly.dedecaan.net 

 

Ruim 1000 euro korting voor nieuwe studenten

Alle nieuwe studenten aan hogescholen en universiteiten betalen vanaf komend collegejaar (2018-2019) de helft minder collegegeld. Dat komt neer op een korting van ruim 1000 euro die gaat gelden voor bachelor- en associate degree-opleidingen. Met deze maatregel uit het regeerakkoord  wil het kabinet het hoger onderwijs  toegankelijker maken. De Eerste Kamer heeft ingestemd met de ‘Wet verlaagd wettelijk collegegeld’ van minister Van Engelshoven (Onderwijs).

Studenten die nog niet eerder hebben gestudeerd, betalen vanaf studiejaar 2018-2019 niet langer 2060 euro voor het eerste collegejaar, maar 1030 euro. Het kabinet neemt zo financiële drempels weg voor alle aankomende studenten. Ook studenten aan bijvoorbeeld University Colleges en deeltijdstudenten (ook aan de Open Universiteit) betalen straks nog maar de helft van het voor hen geldende collegegeld in het eerste jaar.

Extra jaar korting voor lerarenopleidingen
Bij lerarenopleidingen krijgen studenten zelfs twee jaar halvering van het collegegeld. Zij krijgen dus ruim 2000 euro korting. Het kabinet wil zo meer studenten interesseren voor het beroep van leraar. De korting geldt voor studenten die vanaf studiejaar 2018-2019 voor het eerst beginnen met een opleiding in het hoger onderwijs en zij krijgen in totaal maximaal twee jaar halvering van het collegegeld.

DUO

Studiefinanciering: hoe werkt het?
In het voorjaar van 2019 doet uw kind havo of vwo eindexamen. Daarna volgt waarschijnlijk een studie aan hogeschool of universiteit. Maar studeren is niet gratis. Hoe moet een studie betaald worden? En wat wordt er eigenlijk van de ouders verwacht als hun kind gaat studeren?
Waar gaat het over?
Vragen die aan de orde komen:
> Waaruit bestaat studiefinanciering? Is er meer dan alleen een lening?
> Wat is de aanvullende beurs en moet ik die terugbetalen?
> Hoe vraag ik studiefinanciering aan?
> Wanneer moet ik studiefinanciering aanvragen?
> Hoe zit het met het terugbetalen van een lening?

 

Informatie voor ouders en leerlingen

Een goede studie kiezen en daarna binnen je studie goede keuzes maken is een heel persoonlijk proces. Veel scholieren en studenten vragen hierbij ondersteuning van hun ouders.
Ouders hebben zelf ook veel vragen over studiekeuze en studeren. Daarom verschijnen er regelmatig artikelen over studiekeuze, tussenjaar, studiekosten en studeren.
Hermien Miltenburg, oudervoorlichter van Wageningen University, plaatst regelmatig artikelen op een blog voor ouders: www.studiekeuzekind.nl

Op de website van Studiekeuze123.nl vind je het overzicht van alle erkende hbo en wo-opleidingen in Nederland.

Op de website universitaire bachelors staat het keurmerk: ‘meest bezochte studiekeuzesite’. De site is opgezet door de gezamenlijke universiteiten en niet commercieel.

YouChooz is dé voorlichtingssite over opleidingen en beroepen in zorg, welzijn en sport. De site is in 1999 opgericht onder de naam GOBnet, sinds oktober 2009 heet hij YouChooz.

Handige webadressen voor alles wat met studeren te maken heeft.


Beroepenvoorlichting

Uitnodiging ouders beroepenvoorlichtingsavonden
Antwoordformulier leerlingen
Overzicht HBO-opleidingen
Overzicht inhoud HBO-opleidingen
Overzicht WO-opleidingen
Overzicht inhoud WO-opleidingen

 

 

 Met onder meer:
- Uiterlijk 1 mei inschrijven: stappenplan
- Eindexamen: van stress naar succes

Lees hier Studiekeuze eZine

 

 

Contact

Zaanlands Lyceum
Vincent van Goghweg 42
1506 JD Zaandam
075 617 00 55
info@zaanlands.nl