12_1.png

Leerlingen

 

Magister

Magister is het administratiesysteem dat door het Zaanlands Lyceum wordt gebruikt. Zowel ouders als leerlingen hebben toegang tot dit systeem. Ouders en leerlingen krijgen ieder een eigen inlogcode.

Leerlingen kunnen op Magister terecht voor hun rooster, roosterwijzigingen, cijfers, huiswerk en de ELO (elektronische leeromgeving).
Ouders vinden op Magister informatie over hun kinderen op het gebied van cijfers, absenties, te laat komen en huiswerk vergeten. Daarnaast kunnen ouders via Magister inschrijven voor ouderspreekavonden.

Inloggen voor ouders en leerlingen

Inloggen voor personeel

 

Activiteitenweek

In de week van 9 april 2019 vindt op het Zaanlands Lyceum de activiteitenweek plaats. Dit betekent dat de leerlingen van 4 havo en 5 vwo een buitenlandse reis maken. De financiële voorwaarden staan vermeld bij ouders/financiën. Voor de leerlingen van de onderbouw vindt een speciaal programma met tal van acitiviteiten plaats. Het exacte programma volgt.

 

Buitenschoolse activiteiten

Jaarlijks wordt voor ouders en leerlingen een aantal buitenschoolse activiteiten van uiteenlopend karakter georganiseerd. Het aanbod kan varieren van het kennismaken met verschillende sportdisciplines tot actuele lezingen, maar ook culturele excursies of een creatieve workshop. Gedurende het schooljaar worden leerlingen en ouders via de website, posters, e-mail of Magister geinformeerd.

Programma Buitenschoolse Activiteiten 2018-2019

 

Musical en toneel

Jaarlijks wordt door docenten en leerlingen van het Zaanlands Lyceum of een musical of een toneelproductie tot stand gebracht.

 

Het Zaanlands Debat Genootschap (ZDG) Phaedrus

Het Zaanlands Debat Genootschap (ZDG) Phaedrus is de debatgroep van het Zaanlands Lyceum. De debattraditie op het Zaanlands Lyceum bestaat al erg lang en sinds 2011 onder leiding van een heus leerlingbestuur.
De debatgroep doet fanatiek mee aan wedstrijden in het hele land. Daarnaast organiseert de debatgroep jaarlijks het Open Zaans Debattoernooi, met als doel zo veel mogelijk Zaanse scholieren aan het debatteren te krijgen.

Het bestuur uit verschillende jaarlagen bestaat uit:

  • voorzitter: Yael van Dansik
  • penningmeester: Azra Gul
  • secretaris: Ela Erol
  • Begeleider: Christel Hoffman (docent Nederlands)

 

Leerlingenvereniging

De leerlingenvereniging ZLV (Zaanlandse Lyceum Vereniging) organiseert schoolfeesten, filmavonden, diverse festivals en/of toernooien. Zij stellen hiertoe een jaarprogramma op. 


Leerlingenstatuut

De rechten en plichten van de leerlingen zijn vastgelegd in het leerlingenstatuut. Dit statuut wordt vastgesteld in de MR.

 

Klankbordgroep

Per leerjaar worden klankbordgroepen van leerlingen gevormd. De klankbordgroepen komen met enige regelmaat bij elkaar onder begeleiding van de afdelingsleider en/of de leerjaarbegeleider.

 

MR

De MR van het Zaanlands Lyceum is krachtens de Wet op de Medezeggenschap het officiële inspraakorgaan voor de school. De MR bestaat uit een oudergeleding, een leerlingengeleding en een personeelsgeleding.

 

Schoolkrant

Bij Prometheus, de schoolkrant van het Zaanlands Lyceum, komen de leerlingen met bijzondere schrijf- en tekentalenten wekelijks bij elkaar. Op de redactie brainstormen zij over onderwerpen die zij willen behandelen, schrijven zij stukken en geven zij elkaar commentaar om zo nog beter te worden. Illustratoren denken mee over het beeld bij de stukken en in een hoek van de redactie probeert de vormgever alle content tot een visueel aantrekkelijk geheel te maken. Redactiemiddagen duren vaak tot laat in de (vrijdag)middag, en op deadlineavonden wordt er pizza besteld en doorgewerkt tot het nummer af is. En niet onverdienstelijk! In april 2017 won Prometheus de School Media Award, een eerste prijs voor het beste artikel. In 2014 kreeg Prometheus een eervolle vermelding voor de illustraties, en won het blad de tweede prijs in de categorie 'beste column' en de derde prijs in de categorie 'beste schoolkrant van Nederland'! In 2013 kreeg het Zaanlands Lyceum de tweede prijs in de categorie 'beste interview'.

 

Gender Sexuality Alliance

De GSA (Gender Sexuality Alliance) op het Zaanlands Lyceum bestaat uit een groep leerlingen en docenten die ervoor zorgen dat onze school veilig is voor iedereen. Wij zijn er voor iedereen die iets kwijt wil of nadenkt over seksuele- en genderdiversiteit.
De GSA is een ondersteunende groep die een veilige en vertrouwelijke sfeer creëert voor leerlingen die nadenken over hun seksuele identiteit en hun eventuele coming-out. De groep kenmerkt zich door een fijne sfeer, waar iedere leerling welkom is om open over emoties, ervaringen, seksualiteit en identiteit te praten. Daarnaast stimuleert de GSA ook de leerlingen om buiten de GSA te praten over hun geaardheid en gevoelens en hier voor uit te komen. De GSA wil de bespreekbaarheid en zichtbaarheid van seksuele- en genderdiversiteit vergroten door het geven van voorlichtingen, de organisatie van Paarse Vrijdag en andere acties.
De GSA wordt begeleid door de docenten Joei Bakker en Bas Hageman en komt elke dinsdag in de grote pauze bij elkaar in lokaal O201.

De Gezonde kantine

De Gezonde kantine!
Het Zaanlands Lyceum vindt het belangrijk dat er op school gezond voedsel verkrijgbaar is. Gezond eten en drinken draagt bij aan de ontwikkeling van een gezonde leefstijl van zowel de leerlingen als van het personeel. Het aanbod van de voedingswaren in de kantine voorziet in een ruime keuze waarbij de wensen van de leerlingen meegewogen worden. Gezond eten gaat over goed voor jezelf zorgen en daar draagt de school graag aan bij.

 

Contact

Zaanlands Lyceum
Vincent van Goghweg 42
1506 JD Zaandam
075 617 00 55
info@zaanlands.nl