12_1.png

Leerlingen

 

Magister

Magister is het administratiesysteem dat door het Zaanlands Lyceum wordt gebruikt. Zowel ouders als leerlingen hebben toegang tot dit systeem. Ouders en leerlingen krijgen ieder een eigen inlogcode.

Leerlingen kunnen op Magister terecht voor hun rooster, roosterwijzigingen, cijfers, huiswerk en de ELO (elektronische leeromgeving).
Ouders vinden op Magister informatie over hun kinderen op het gebied van cijfers, absenties, te laat komen en huiswerk vergeten. Daarnaast kunnen ouders via Magister inschrijven voor ouderspreekavonden.

Inloggen Magister

 

Activiteitenweek

In de week van 6 april 2020 vindt op het Zaanlands Lyceum de activiteitenweek plaats. Dit betekent dat de leerlingen van 4 havo en 5 vwo een buitenlandse reis maken. De financiële voorwaarden staan vermeld bij ouders/financiën. Voor de leerlingen van de onderbouw vindt een speciaal programma met tal van acitiviteiten plaats. Het exacte programma volgt later dit schooljaar.

De informatieboekjes voor de buitenlandse reizen van 4 havo en 5 vwo staan vermeld onder "ouders - correspondentie".

  

Musical en toneel

Jaarlijks wordt door docenten en leerlingen van het Zaanlands Lyceum of een musical of een toneelproductie tot stand gebracht.

De nieuwe voorstelling van het Zaanlands Lyceum wordt de bloedstollende musical ‘Carpe Noctem’. Een verhaal over liefde, verlangen, doden en onstilbaar verlangen. Lukt het de herbergiersdochter om de verleiding te weerstaan om niet verliefd te worden op de machtige graaf? Zal de professor de waarheid achterhalen over het bestaan van vampiers? En zal de jonge held van het verhaal in staat zijn om de herbergiersdochter te redden van haar ondergang? Op 3 juni en 4 juni 2020 is de musical te zien in het Zaantheater.

 

Het Zaanlands Debat Genootschap (ZDG) Phaedrus

Het Zaanlands Debat Genootschap (ZDG) Phaedrus is de debatgroep van het Zaanlands Lyceum. De debattraditie op het Zaanlands Lyceum bestaat al erg lang en sinds 2011 onder leiding van een heus leerlingbestuur.
De debatgroep doet fanatiek mee aan wedstrijden in het hele land. Daarnaast organiseert de debatgroep jaarlijks het Open Zaans Debattoernooi, met als doel zo veel mogelijk Zaanse scholieren aan het debatteren te krijgen.

Het bestuur uit verschillende jaarlagen bestaat uit:

  • voorzitter: Yael van Dansik
  • penningmeester: Elâ Erol
  • secretaris: Tess van Benthem
  • algemeen bestuurslid: Pieter Capel
  • algemeen bestuurslid: Jochem Valk
  • begeleider: Britt van Lochem (docent Nederlands)

 

Leerlingenvereniging

De leerlingenvereniging ZLV (Zaanlandse Lyceum Vereniging) organiseert schoolfeesten, filmavonden, diverse festivals en/of toernooien. Zij stellen hiertoe een jaarprogramma op. 


Leerlingenstatuut

De rechten en plichten van de leerlingen zijn vastgelegd in het leerlingenstatuut. Dit statuut wordt vastgesteld in de MR.

 

Klankbordgroep

Per leerjaar worden klankbordgroepen van leerlingen gevormd. De klankbordgroepen komen met enige regelmaat bij elkaar onder begeleiding van de afdelingsleider en/of de leerjaarbegeleider.

 

MR

De MR van het Zaanlands Lyceum is krachtens de Wet op de Medezeggenschap het officiële inspraakorgaan voor de school. De MR bestaat uit een oudergeleding, een leerlingengeleding en een personeelsgeleding.

 

Schoolkrant

Bij Prometheus, de schoolkrant van het Zaanlands Lyceum, komen de leerlingen met bijzondere schrijf- en tekentalenten wekelijks bij elkaar. Op de redactie brainstormen zij over onderwerpen die zij willen behandelen, schrijven zij stukken en geven zij elkaar commentaar om zo nog beter te worden. Illustratoren denken mee over het beeld bij de stukken en in een hoek van de redactie probeert de vormgever alle content tot een visueel aantrekkelijk geheel te maken. Redactiemiddagen duren vaak tot laat in de (vrijdag)middag, en op deadlineavonden wordt er pizza besteld en doorgewerkt tot het nummer af is. En niet onverdienstelijk! In april 2017 won Prometheus de School Media Award, een eerste prijs voor het beste artikel.

 

Gender Sexuality Alliance

De GSA (Gender Sexuality Alliance) op het Zaanlands Lyceum bestaat uit een groep leerlingen en docenten die ervoor zorgen dat onze school veilig is voor iedereen. Wij zijn er voor iedereen die iets kwijt wil of nadenkt over seksuele- en genderdiversiteit.
De GSA is een ondersteunende groep die een veilige en vertrouwelijke sfeer creëert voor leerlingen die nadenken over hun seksuele identiteit en hun eventuele coming-out. De groep kenmerkt zich door een fijne sfeer, waar iedere leerling welkom is om open over emoties, ervaringen, seksualiteit en identiteit te praten. Daarnaast stimuleert de GSA ook de leerlingen om buiten de GSA te praten over hun geaardheid en gevoelens en hier voor uit te komen. De GSA wil de bespreekbaarheid en zichtbaarheid van seksuele- en genderdiversiteit vergroten door het geven van voorlichtingen, de organisatie van Paarse Vrijdag en andere acties.
De GSA wordt begeleid door de docenten Joei Bakker en Bas Hageman en komt elke dinsdag in de grote pauze bij elkaar in lokaal O201.

 

Zaanlands Cultuurfonds

Het Zaanlands Lyceum kent een rijke culturele traditie met theatervoorstellingen, musicals, muziekvoorstellingen, debatwedstrijden en culturele excursies.
Om deze culturele traditie te kunnen voortzetten is het Zaanlands Cultuurfonds opgericht. Voor een jaarlijkse bijdrage van € 2 kan iedereen lid worden van dit fonds. Bovendien wordt korting op de entreeprijs van de schoolvoorstellingen verleend.
Het bedrag kan worden overgemaakt op rekeningnummer  NL10RABO 0374 1202 42 t.n.v. Zaanlands Lyceum onder vermelding van ‘Cultuurfonds’,  naam en e-mailadres.


De gezonde kantine

Het Zaanlands Lyceum vindt het belangrijk dat er op school gezond voedsel verkrijgbaar is. Gezond eten en drinken draagt bij aan de ontwikkeling van een gezonde leefstijl van zowel de leerlingen als van het personeel. Het aanbod van de voedingswaren in de kantine voorziet in een ruime keuze waarbij de wensen van de leerlingen meegewogen worden. Gezond eten gaat over goed voor jezelf zorgen en daar draagt de school graag aan bij.

 

Contact

Zaanlands Lyceum
Vincent van Goghweg 42
1506 JD Zaandam
075 617 00 55
info@zaanlands.nl