Jeugdgezondheid

GGD Zaanstreek-Waterland

Elke school heeft een eigen schoolarts, die gespecialiseerd is in jeugdgezondheidszorg. De schoolarts kan om advies worden gevraagd en preventief worden geraadpleegd. De schoolarts maakt deel uit van het zorgadviesteam.

Meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld

Scholen zijn verplicht een meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld te hanteren. Deze meldcode werkt vanuit een stappenplan dat wordt gebruikt indien er een vermoeden is van mishandeling, huiselijk geweld of verwaarlozing.

Interne contactpersonen

Bij klachten op het gebied van (seksuele) intimidatie, agressie, geweld of discriminatie kan een leerling en/of zijn ouder contact opnemen met de interne contactpersonen van het Zaanlands Lyceum. Zij bieden een luisterend oor en geven advies. Indien nodig of gewenst, kunnen zij contact opnemen met de externe vertrouwenspersoon.

Preventieve gesprekken Brijder Jeugd Preventie

Brijder Jeugd Preventie voert gesprekken op school waar jongeren bij preventie deskundige Celeste Bik terechtkunnen met vragen over alcohol, drugs, gamen, gokken of roken.
De gesprekken kunnen gaan over eigen gedrag of gebruik tot vragen over gebruik van anderen. Ook in de behandeling van Brijder Jeugd melden zich steeds meer gamers die problemen ondervinden door overmatig gamen.
Ouders kunnen terecht bij Brijder Jeugd: vaak zijn zij degene die aankloppen met zorgen over hun kind. Celeste Bik is te mailen als ouders vragen hebben of advies willen: celeste.bik@brijder.nl
Het contact is persoonlijk, vertrouwelijk en kosteloos.