bl4.jpg

Toetsing

Repetitierooster

Het repetitierooster bevat de toetsen voor de eerste, tweede en derde klassen. 

 

Toetsroosters

Er worden toetsroosters gemaakt om er voor te zorgen dat er een gelijkmatige verdeling is van de toetsen over de week. De toetsen van de onderbouw zijn terug te vinden in Magister. 

Toetsrooster 4 havo 2017-2018
Toetsrooster 4 vwo 2017-2018
Toetsrooster 5 vwo 2017-2018

 

LTO en PTA

De leerlingen van 4 havo, 4 vwo en 5 vwo ontvangen uiterlijk op 1 oktober een LTO (Leerstof- en toetsoverzicht) en het bijbehorende reglement. In het LTO staat een overzicht van de lesstof en alle toetsen van het betreffende leerjaar.

LTO 4 havo 2017-2018
LTO 4 vwo 2017-2018
LTO 5 vwo 2017-2018
LTO-reglement 2017-2018
Reglement 4 vwo, correct afmelden toetsen


De leerlingen van 5 havo en 6 vwo krijgen uiterlijk op 1 oktober een PTA (Programma van toetsing en afsluiting) en het bijbehorende schoolexamenreglement. In het PTA staat een overzicht van de lesstof en alle toetsen van het eindexamenjaar.

Deze toetsen behoren tot het schoolexamen. Een aantal vakken in de Tweede Fase wordt afgesloten op schoolexamenniveau. Dat wil zeggen dat voor dat vak alleen een schoolexamen wordt afgenomen en geen centraal examen. De overige vakken kennen zowel een schoolexamen als een centraal examen.

PTA 5 havo 2017-2018
PTA 6 vwo 2017-2018
Schoolexamenreglement 2017-2018
Eindexamenreglement 2017-2018
Zak/slaagregeling havo 2017-2018
Zak/slaagregeling vwo 2017-2018
Examenbrief havo 2018
Examenbrief vwo 2018Contact

Zaanlands Lyceum
Vincent van Goghweg 42
1506 JD Zaandam
075 617 00 55
info@zaanlands.nl