11_1.png

Overgang


Voor alle klassen is een overgangsnorm van kracht. Hierin staat beschreven met welke cijfercombinatie en - in een aantal gevallen - met welk gemiddelde een leerling wordt bevorderd naar het volgende leerjaar of wordt afgewezen. Een leerling kan ook ‘bespreekgeval’ zijn. Dat wil zeggen dat de overgangsvergadering bepaalt of een leerling wordt bevorderd naar het volgende leerjaar.

In het overgangsreglement staan de regels en procedures die worden gehanteerd.

 

Overgangsnormen

Overgangsnormen leerjaar 1 havo-vwo brugklas
Overgangsnormen leerjaar 1 atheneum
Overgangsnormen leerjaar 1 gymnasium
Overgangsnormen leerjaar 2 havo
Overgangsnormen leerjaar 2 atheneum
Overgangsnormen leerjaar 2 gymnasium
Overgangsnormen leerjaar 3 havo
Overgangsnormen leerjaar 3 vwo
Overgangsnormen leerjaar 4 havo
Overgangsnormen leerjaar 4 vwo
Overgangsnormen leerjaar 5 vwo

 

Contact

Zaanlands Lyceum
Vincent van Goghweg 42
1506 JD Zaandam
075 617 00 55
info@zaanlands.nl