Actueel

Op het Zaanlands Lyceum hanteren wij de volgende richtlijnen:

1. Mondkapjes

Het is verplicht een mondkapje te dragen bij binnenkomst van de school, in de gangen en de aula's.

2. 1,5 meter afstand 

De schoolleiding hanteert de richtlijn vanuit het RIVM. Dit betekent dat leerlingen onderling geen afstand meer hoeven te houden. Wel houden de leerlingen 1,5 meter afstand tot medewerkers en de medewerkers 1,5 meter onderling tot elkaar. 

3. Iedereen hanteert hygiënemaatregelen en iedereen ventileert het lokaal

Dat betekent dat iedereen bij binnenkomst van het gebouw of het klaslokaal zijn handen wast. Iedereen niest in zijn elleboog. Tijdens de les staan alle ramen open en in ieder geval één deur. Dit in verband met de ventilatie van het gebouw.

4. Iedereen zorgt ervoor dat leerlingen die in quarantaine zijn kunnen aanhaken in het onderwijsleerproces

In principe komen alle leerlingen naar school. De klassen die in quarantaine zijn volgen de lessen online in Teams. Alle andere leerlingen die thuis zijn, volgen de studiewijzer en houden het huiswerk in Magister bij. Ook kunnen zij eventueel docenten benaderen via Teams.

5. Iedereen houdt rechts op de trap of in de gangen

Om de drukte in de gangen een beetje te reguleren is het verstandig dat iedereen in de gangen rechts houdt en ook op de trappen. Dit is met wegbewijzering op de grond aangegeven.

6. Zelftesten

Voor elke leerling zijn wekelijks twee zelftesten beschikbaar. Deze kunnen zij afhalen in de hal bij de receptie.  Deze testen worden preventief gebruik als er geen klachten zijn. Als een leerling klachten heeft, dan blijft deze thuis en laat zich testen bij de GGD.

7. Iedereen met klachten blijft thuis

Bij klachten zoals neusverkoudheid, hoesten, moeilijk ademen/benauwdheid, verhoging of koorts of plotseling verlies van reuk en smaak blijft iedereen thuis. Iedereen mag weer naar school als hij 24 uur klachtenvrij is of een coronatest heeft met een negatieve uitslag.

Het Zaanlands Lyceum baseert zich bij beslissingen op de geldende richtlijnen en protocollen waarbij de gezondheid en het welzijn van de leerlingen en medewerkers voorop staat.

Ouders en leerlingen krijgen informatie omtrent corona per e-mail. De correspondentie kunt u terugvinden bij ouders/correspondentie.

De situatie verandert voortdurend. We raden u daarom aan voor actuele informatie regelmatig de volgende websites te raadplegen:

  • RIVM (www.rivm.nl),
  • GGD Zaanstreek-Waterland (www.ggdzw.nl)
  • De rijksoverheid (www.rijksoverheid.nl/coronavirus).

Er is een landelijk informatienummer: 0800 -1351.

We verwijzen u voor algemene informatie naar deze instanties, maar ook naar de speciale ‘veelgestelde vragen over coronavirus voor het onderwijs’.Hou vol!


Corona berichtgeving

(Geen) Open dag 2021

Open Lesmiddag groep 8

De Open lesmiddagen gaan niet door vanwege de sluiting van de scholen. Iedereen die zich heeft aangemeld via deze website, krijgt hiervan bericht.
Gelukkig kun je wel online lessen volgen in onze Virtuele 3D Tour


Schoolmaatschappelijk werk

Door de maatregelen rondom het coronavirus zitten alle leerlingen en gezinnen noodgedwongen thuis. De structuur van de normale schooldag en de sociale contacten zijn grotendeels weggevallen. Dit brengt nieuwe uitdagingen en wellicht ook spanningen met zich mee. Voor veel gezinnen kan het lucht geven om zorgen te delen en te kijken naar praktische oplossingen om deze periode door te komen. Vanuit het Zaanlands Lyceum is Mieke Blüm als schoolmaatschappelijk werkster beschikbaar om met u mee te denken. Dit is laagdrempelig, kortdurend en indien wenselijk anoniem.

Contact: Mieke Blüm (schoolmaatschappelijk werk), 06 23814124.

  

Zaanlands Lyceum Begaafdheidsprofielschool

De Vereniging BPS (Begaafdheidsprofielscholen) heeft in maart het Zaanlands Lyceum gevisiteerd om te kijken of de school nog voldeed aan de eisen die aan een Begaafdheidsprofielschool worden gesteld. 

De visitatiecommissie bestond uit de voorzitter van de vereniging, een secretaris vanuit de vereniging, een schoolleider uit Limburg en een docent en drie leerlingen van een Amsterdamse school. Zij voerden gesprekken met de directie, met verschillende functionarissen en met docenten van de school. Ze vroegen leerlingen die deelnemen aan verschillende trajecten voor begaafde leerlingen, zoals physics, Fast Lane en Trajecten op Maat naar hun ervaringen. Een aantal ouders was naar school gekomen om te vertellen hoe zij naar het Zaanlands Lyceum als Begaafdheidsprofielschool kijken. 

Aan het eind van de dag sprak de commissie haar oordeel uit. Dat was zeer positief, al ontbraken de aanbevelingen voor verdere verbeteringen niet.  

We zijn weer voor vier jaar toegelaten tot de Vereniging; ‘met vlag en wimpel’. Het mooiste compliment gaf een van de drie Amsterdamse leerlingen: “Ik geloof dat ik de verkeerde school heb gekozen.”  Het visitatieverslag leest u hier.

Zaanlands Lyceum weer Excellente School

Op 20 januari 2020 is het predicaat Excellente School voor de vwo-afdeling verlengd voor de jaren 2020-2022. De toekenning van het predicaat betekent dat een school onderwijs van bijzonder goede kwaliteit biedt aan zijn leerlingen. 
De jury concludeert dat het Zaanlands Lyceum een breed en uitdagend aanbod voor de meer begaafde leerlingen biedt. Naast het verrijken, versnellen en verdiepen biedt de school extra ondersteuning aan leerlingen die moeite hebben met planning, motivatie of discipline. Het volledige juryrapport treft u hieronder aan.

Juryrapport Excellente School Zaanlands Lyceum 2020-2022

Het Zaanlands Lyceum ontvangt predicaat "Goed"

Vandaag kregen wij bericht dat de Inspectie van het Onderwijs ons het predicaat Goed heeft verleend. Wij zijn heel blij met de gekregen waardering. Het kwaliteitsonderzoek kunt u lezen in het inspectierapport.

 
Nieuwsbrief

Meerdere keren per jaar verschijnt er een nieuwsbrief waarin vooruit- en teruggeblikt wordt op activiteiten die plaatsvinden op het Zaanlands Lyceum.
De laatste nieuwsbrief is van november 2020.