Agenda

maandag 06 juli 2020
zomervakantie

2_6.jpg

Actueel

 

Examen doen tijdens corona

Enkele 6vwo-leerlingen werden afgelopen week geinterviewd door het Noordhollands Dagblad. 

Lucas    Lena    Madelein    Jaimey    Simone

 

Hygiënemaatregelen en looproutes

 

 

Brief over looproutes en hygiënemaatregelen

 

Nieuws aangaande corona

20 mei: nieuwsbrief afronding schooljaar leerjaar 1 
              jaaragenda afronding schooljaar leerjaar 1
              nieuwsbrief afronding schooljaar leerjaar 2
              jaaragenda afronding schooljaar leerjaar 2
              nieuwsbrief afronding schooljaar 3 havo
              jaaragenda afronding schooljaar 3 havo
              nieuwsbrief afronding schooljaar 3 vwo
              jaaragenda afronding schooljaar 3 vwo
              nieuwsbrief afronding schooljaar 4 havo
              jaaragenda afronding schooljaar 4 havo
              nieuwsbrief afronding schooljaar 4 vwo
              jaaragenda afronding schooljaar 4 vwo
              nieuwsbrief afronding schooljaar 5 vwo
              jaaragenda afronding schooljaar 5 vwo

19 mei: overgangsnormen leerjaar 1 havo-vwo brugklas
              overgangsnormen leerjaar 1 atheneum
              overgangsnormen leerjaar 1 gymnasium
              overgangsnormen leerjaar 2 havo
              overgangsnormen leerjaar 2 atheneum
              overgangsnormen leerjaar 2 gymnasium
              overgangsnormen leerjaar 3 havo
              overgangsnormen leerjaar 3 vwo
              overgangsnormen leerjaar 4 havo
              overgangsnormen leerjaar 4 vwo
              overgangsnormen leerjaar 5 vwo
              overgangsreglement

14 mei: LTO 4 vwo - gewijzigde versie 13.05.20
              PTA 5 vwo - gewijzigde versie 13.05.20

7 mei: PTA 4 havo - gewijzigde versie 07.05.20

 

21 april: examenklassen
               Zak/slaagregeling havo 2019-2020
               Zak/slaagregeling vwo 2019-2020

3 april:  schoolexamen 2019-2020
              bericht aan examenleerlingen
              aanpassingen schoolexamenreglement
              aanpassingen PTA 5 havo
              aanpassingen PTA 6 vwo
              toetsschema

 

21 april:   tijdpad afronden schoolexamens
21 april:   overgang en einde schooljaar
8 april:     afronding schooljaar
31 maart: richtlijnen onderwijs op afstand
27 maart: brief ouders examenleerlingen
27 maart: brief ouders leerlingen Zaanlands Lyceum
18 maart: digitale ondersteuning van het onderwijs 

Schoolmaatschappelijk werk

Door de maatregelen rondom het coronavirus zitten alle leerlingen en gezinnen noodgedwongen thuis. De structuur van de normale schooldag en de sociale contacten zijn grotendeels weggevallen. Dit brengt nieuwe uitdagingen en wellicht ook spanningen met zich mee. Voor veel gezinnen kan het lucht geven om zorgen te delen en te kijken naar praktische oplossingen om deze periode door te komen. Vanuit het Zaanlands Lyceum is Tanja Heideman als schoolmaatschappelijk werkster beschikbaar om met u mee te denken. Dit is laagdrempelig, kortdurend en indien wenselijk anoniem.

Contact: Tanja Heideman (schoolmaatschappelijk werk), 06 53683283.

 

Onderstaand persbericht is gepubliceerd door OVO Zaanstad.

Coronavirus

In de afgelopen periode is in de media veel aandacht besteed aan het Coronavirus (Covid-19) en wat dat betekent voor ons dagelijks handelen. Uiteraard gaat deze aandacht gepaard met de nodige onrust. Wij begrijpen deze zorg goed. Als school houden wij de ontwikkelingen nauwlettend in de gaten. Omdat wij zorgvuldig en adequaat willen handelen, volgen wij het advies van de GGD en het RIVM op. 

Wat kunt u doen?

De belangrijkste maatregelen om verspreiding van een infectieziekte te voorkomen, zijn simpel en gelden voor alle virussen die griep en verkoudheid kunnen veroorzaken. Het is dus altijd belangrijk om deze op te volgen:

-   Regelmatig handen wassen
-  Hoesten en niezen in de binnenkant van de ellenboog
-  Papieren zakdoekjes (eenmalig) gebruiken
-  Geen handen schudden. 

De situatie verandert snel. We raden u daarom aan om voor actuele informatie de website van GGD Zaanstreek-Waterland (www.ggdzw.nl) te raadplegen én de site van het RIVM en de rijksoverheid.  Daar vindt u de meest actuele antwoorden op veel gestelde vragen. (www.RIVM.nl , www.rijksoverheid.nl/coronavirus). Ook is inmiddels een landelijk informatienummer bekend: 0800 -1351.

 

Zaanlands Lyceum Begaafdheidsprofielschool

De Vereniging BPS (Begaafdheidsprofielscholen) heeft in maart het Zaanlands Lyceum gevisiteerd om te kijken of de school nog voldeed aan de eisen die aan een Begaafdheidsprofielschool worden gesteld. 

De visitatiecommissie bestond uit de voorzitter van de vereniging, een secretaris vanuit de vereniging, een schoolleider uit Limburg en een docent en drie leerlingen van een Amsterdamse school. Zij voerden gesprekken met de directie, met verschillende functionarissen en met docenten van de school. Ze vroegen leerlingen die deelnemen aan verschillende trajecten voor begaafde leerlingen, zoals physics, Fast Lane en Trajecten op Maat naar hun ervaringen. Een aantal ouders was naar school gekomen om te vertellen hoe zij naar het Zaanlands Lyceum als Begaafdheidsprofielschool kijken. 

Aan het eind van de dag sprak de commissie haar  oordeel uit. Dat was zeer positief, al ontbraken de aanbevelingen voor verdere verbeteringen niet.  

We zijn weer voor vier jaar toegelaten tot de Vereniging; ‘met vlag en wimpel’. Het mooiste compliment gaf een van de drie Amsterdamse leerlingen: “Ik geloof dat ik de verkeerde school heb gekozen.”  

 

Zaanlands Lyceum weer Excellente School

Op 20 januari 2020 is het predicaat Excellente School voor de vwo-afdeling verlengd voor de jaren 2020-2022. De toekenning van het predicaat betekent dat een school onderwijs van bijzonder goede kwaliteit biedt aan zijn leerlingen. 
De jury concludeert dat het Zaanlands Lyceum een breed en uitdagend aanbod voor de meer begaafde leerlingen biedt. Naast het verrijken, versnellen en verdiepen biedt de school extra ondersteuning aan leerlingen die moeite hebben met planning, motivatie of discipline. Het volledige juryrapport treft u hieronder aan.

Juryrapport Excellente School Zaanlands Lyceum 2020-2022

 

Nieuwsbrief

Meerdere keren per jaar verschijnt er een nieuwsbrief waarin vooruit- en teruggeblikt wordt op activiteiten die plaatsvinden op het Zaanlands Lyceum.
De laatste nieuwsbrief is van december 2019.

 

Zaanstormend is een werkelijk spektakel

Afgelopen weekend trad de musicalgroep van het Zaanlands Lyceum op tijdens Zaanstormend. Klik hier om het artikel in groter formaat te kunnen lezen.

 

 Het Zaanlands Lyceum ontvangt predicaat "Goed"

Vandaag kregen wij bericht dat de Inspectie van het Onderwijs ons het predicaat Goed heeft verleend. Wij zijn heel blij met de gekregen waardering. Het kwaliteitsonderzoek kunt u lezen in het inspectierapport.

  

Cambridge English

Heb je interesse in het doen van een Cambridge examen, kijk dan de nieuwe film waarin oud-leerlingen hun ervaringen delen.


Zaanlands Magazine

Met trots presenteren wij het nieuwe Zaanlands Magazine, dat een inkijkje geeft in de school. 

 

 

Contact

Zaanlands Lyceum
Vincent van Goghweg 42
1506 JD Zaandam
075 617 00 55
info@zaanlands.nl