Agenda

maandag 28 september 2020
start huiswerkklassen op school klas 1-3

vrijdag 09 oktober 2020
Coming out day

maandag 12 oktober 2020
Herfstvakantie

dinsdag 13 oktober 2020
Herfstvakantie

woensdag 14 oktober 2020
Herfstvakantie

2_6.jpg

Actueel

 

Corona berichtgeving

Scholen in het voortgezet onderwijs zijn na de zomervakantie weer helemaal open. Leerlingen hoeven onderling geen afstand meer te houden. Leerlingen en onderwijspersoneel houden nog wel 1,5 meter afstand.
In overeenstemming met de adviezen van het RIVM met betrekking tot ventilatie staan zoveel mogelijk ramen, roosters en deuren open en wordt re-circulatie binnen een gemeenschappelijke ruimte vermeden.
Leerlingen ouder dan 12 jaar moeten tot 14 dagen na vakantie in een oranje of rood land in thuisquarantaine gaan en mogen dus niet naar school of naar het schoolplein komen.

Het Zaanlands Lyceum baseert zich bij beslissingen op de geldende richtlijnen en protocollen waarbij de gezondheid en het welzijn van de leerlingen en medewerkers voorop staat. 
Ouders en leerlingen krijgen informatie omtrent corona per e-mail. De correspondentie kunt u terugvinden bij ouders/correspondentie.
 
De situatie verandert voortdurend. We raden u daarom aan voor actuele informatie regelmatig de volgende websites te raadplegen:

Er is een landelijk informatienummer: 0800 -1351.

We verwijzen u voor algemene informatie naar deze instanties, maar ook naar de speciale ‘veelgestelde vragen over coronavirus voor het onderwijs’. Examen doen tijdens corona

Enkele 6vwo-leerlingen werden afgelopen week geinterviewd door het Noordhollands Dagblad. 

Lucas    Lena    Madelein    Jaimey    Simone

 

Schoolmaatschappelijk werk

Door de maatregelen rondom het coronavirus zitten alle leerlingen en gezinnen noodgedwongen thuis. De structuur van de normale schooldag en de sociale contacten zijn grotendeels weggevallen. Dit brengt nieuwe uitdagingen en wellicht ook spanningen met zich mee. Voor veel gezinnen kan het lucht geven om zorgen te delen en te kijken naar praktische oplossingen om deze periode door te komen. Vanuit het Zaanlands Lyceum is Tanja Heideman als schoolmaatschappelijk werkster beschikbaar om met u mee te denken. Dit is laagdrempelig, kortdurend en indien wenselijk anoniem.

Contact: Tanja Heideman (schoolmaatschappelijk werk), 06 53683283.

  

Zaanlands Lyceum Begaafdheidsprofielschool

De Vereniging BPS (Begaafdheidsprofielscholen) heeft in maart het Zaanlands Lyceum gevisiteerd om te kijken of de school nog voldeed aan de eisen die aan een Begaafdheidsprofielschool worden gesteld. 

De visitatiecommissie bestond uit de voorzitter van de vereniging, een secretaris vanuit de vereniging, een schoolleider uit Limburg en een docent en drie leerlingen van een Amsterdamse school. Zij voerden gesprekken met de directie, met verschillende functionarissen en met docenten van de school. Ze vroegen leerlingen die deelnemen aan verschillende trajecten voor begaafde leerlingen, zoals physics, Fast Lane en Trajecten op Maat naar hun ervaringen. Een aantal ouders was naar school gekomen om te vertellen hoe zij naar het Zaanlands Lyceum als Begaafdheidsprofielschool kijken. 

Aan het eind van de dag sprak de commissie haar oordeel uit. Dat was zeer positief, al ontbraken de aanbevelingen voor verdere verbeteringen niet.  

We zijn weer voor vier jaar toegelaten tot de Vereniging; ‘met vlag en wimpel’. Het mooiste compliment gaf een van de drie Amsterdamse leerlingen: “Ik geloof dat ik de verkeerde school heb gekozen.”  Het visitatieverslag leest u hier.

 

Zaanlands Lyceum weer Excellente School

Op 20 januari 2020 is het predicaat Excellente School voor de vwo-afdeling verlengd voor de jaren 2020-2022. De toekenning van het predicaat betekent dat een school onderwijs van bijzonder goede kwaliteit biedt aan zijn leerlingen. 
De jury concludeert dat het Zaanlands Lyceum een breed en uitdagend aanbod voor de meer begaafde leerlingen biedt. Naast het verrijken, versnellen en verdiepen biedt de school extra ondersteuning aan leerlingen die moeite hebben met planning, motivatie of discipline. Het volledige juryrapport treft u hieronder aan.

Juryrapport Excellente School Zaanlands Lyceum 2020-2022

 

Het Zaanlands Lyceum ontvangt predicaat "Goed"

Vandaag kregen wij bericht dat de Inspectie van het Onderwijs ons het predicaat Goed heeft verleend. Wij zijn heel blij met de gekregen waardering. Het kwaliteitsonderzoek kunt u lezen in het inspectierapport.

 

Nieuwsbrief

Meerdere keren per jaar verschijnt er een nieuwsbrief waarin vooruit- en teruggeblikt wordt op activiteiten die plaatsvinden op het Zaanlands Lyceum.
De laatste nieuwsbrief is van december 2019.

 

 

 

  

 

 

 

 

Contact

Zaanlands Lyceum
Vincent van Goghweg 42
1506 JD Zaandam
075 617 00 55
info@zaanlands.nl