Agenda

maandag 02 november 2020
Meeloopdagen VMBO

vrijdag 06 november 2020
Inleveren herkansingsformulieren 5 havo en 6 vwo

woensdag 11 november 2020
herkansen/inhalen 5 havo en 6 vwo + inhalen toetsperiode 1

donderdag 12 november 2020
herkansen/inhalen 5 havo en 6 vwo + inhalen toetsperiode 1

vrijdag 13 november 2020
herkansen/inhalen 5 havo en 6 vwo + inhalen toetsperiode 1

2_6.jpg

Actueel

 

Corona berichtgeving

 

Beslisboom "12+" thuisblijven of naar school / werk

 

Op het Zaanlands Lyceum hanteren wij de volgende richtlijnen.

1. Mondkapjes

Per 26 oktober is het verplicht een mondkapje te dragen bij binnenkomst van de school, in de gangen en de aula's.

2. Iedereen houdt 1,5 meter afstand tot elkaar en tot de leerlingen

De schoolleiding hanteert de richtlijn vanuit het RIVM. Dit betekent dat het personeel 1,5 meter afstand houdt tot elkaar en tot de leerlingen. Ook de leerlingen van het Zaanlands Lyceum spannen zich in om de 1,5 meter tot het personeel in acht te nemen. 

3. Iedereen hanteert hygiënemaatregelen en iedereen ventileert het lokaal

Dat betekent dat iedereen bij binnenkomst van het gebouw of het klaslokaal zijn handen wast. Iedereen niest in zijn elleboog. De tafels van de leerlingen hoeven niet meer schoongemaakt te worden (nieuwe richtlijnen van de VO-raad). Tijdens de les staan alle ramen open en in ieder geval één deur. Dit in verband met de ventilatie van het gebouw. De herfst komt er aan, dus neem een warme trui mee!

4. Iedereen zorgt ervoor dat leerlingen die in quarantaine zijn kunnen aanhaken in het onderwijsleerproces 

In principe komen alle leerlingen naar school. De klassen die in quarantaine zijn volgen de lessen online in Teams. Alle andere leerlingen die thuis zijn, volgen de studiewijzer en houden het huiswerk in Magister bij. Ook kunnen zij eventueel docenten benaderen via Teams.

5. De docent maakt gebruik van vaste plattegronden

Elke klas heeft een vaste plattegrond, deze is echter voor de zuid- en de oostvleugel verschillend. Ook binnen de zuidvleugel zijn er verschillende opstellingen.

Wij vragen de docenten in de zuidvleugel zoveel mogelijk de opstelling 3 om 3 te hanteren, zodat er een middenpad is in het lokaal.

6. Iedereen houdt rechts op de trap of in de gangen

Om de drukte in de gangen een beetje te reguleren is het verstandig dat iedereen in de gangen rechts houdt en ook op de trappen. Dit is met wegbewijzering op de grond aangegeven.

7. Iedereen met klachten blijft thuis

Bij klachten zoals neusverkoudheid, hoesten, moeilijk ademen/benauwdheid, verhoging of koorts of plotseling verlies van reuk en smaak blijft iedereen thuis. Iedereen mag weer naar school als hij 24 uur klachtenvrij is of een coronatest heeft met een negatieve uitslag.

 

Het Zaanlands Lyceum baseert zich bij beslissingen op de geldende richtlijnen en protocollen waarbij de gezondheid en het welzijn van de leerlingen en medewerkers voorop staat. 

Ouders en leerlingen krijgen informatie omtrent corona per e-mail. De correspondentie kunt u terugvinden bij ouders/correspondentie.
 
De situatie verandert voortdurend. We raden u daarom aan voor actuele informatie regelmatig de volgende websites te raadplegen:

Er is een landelijk informatienummer: 0800 -1351.

We verwijzen u voor algemene informatie naar deze instanties, maar ook naar de speciale ‘veelgestelde vragen over coronavirus voor het onderwijs’. Examen doen tijdens corona

Enkele 6vwo-leerlingen werden afgelopen week geinterviewd door het Noordhollands Dagblad. 

Lucas    Lena    Madelein    Jaimey    Simone

 

Schoolmaatschappelijk werk

Door de maatregelen rondom het coronavirus zitten alle leerlingen en gezinnen noodgedwongen thuis. De structuur van de normale schooldag en de sociale contacten zijn grotendeels weggevallen. Dit brengt nieuwe uitdagingen en wellicht ook spanningen met zich mee. Voor veel gezinnen kan het lucht geven om zorgen te delen en te kijken naar praktische oplossingen om deze periode door te komen. Vanuit het Zaanlands Lyceum is Tanja Heideman als schoolmaatschappelijk werkster beschikbaar om met u mee te denken. Dit is laagdrempelig, kortdurend en indien wenselijk anoniem.

Contact: Tanja Heideman (schoolmaatschappelijk werk), 06 53683283.

  

Zaanlands Lyceum Begaafdheidsprofielschool

De Vereniging BPS (Begaafdheidsprofielscholen) heeft in maart het Zaanlands Lyceum gevisiteerd om te kijken of de school nog voldeed aan de eisen die aan een Begaafdheidsprofielschool worden gesteld. 

De visitatiecommissie bestond uit de voorzitter van de vereniging, een secretaris vanuit de vereniging, een schoolleider uit Limburg en een docent en drie leerlingen van een Amsterdamse school. Zij voerden gesprekken met de directie, met verschillende functionarissen en met docenten van de school. Ze vroegen leerlingen die deelnemen aan verschillende trajecten voor begaafde leerlingen, zoals physics, Fast Lane en Trajecten op Maat naar hun ervaringen. Een aantal ouders was naar school gekomen om te vertellen hoe zij naar het Zaanlands Lyceum als Begaafdheidsprofielschool kijken. 

Aan het eind van de dag sprak de commissie haar oordeel uit. Dat was zeer positief, al ontbraken de aanbevelingen voor verdere verbeteringen niet.  

We zijn weer voor vier jaar toegelaten tot de Vereniging; ‘met vlag en wimpel’. Het mooiste compliment gaf een van de drie Amsterdamse leerlingen: “Ik geloof dat ik de verkeerde school heb gekozen.”  Het visitatieverslag leest u hier.

 

Zaanlands Lyceum weer Excellente School

Op 20 januari 2020 is het predicaat Excellente School voor de vwo-afdeling verlengd voor de jaren 2020-2022. De toekenning van het predicaat betekent dat een school onderwijs van bijzonder goede kwaliteit biedt aan zijn leerlingen. 
De jury concludeert dat het Zaanlands Lyceum een breed en uitdagend aanbod voor de meer begaafde leerlingen biedt. Naast het verrijken, versnellen en verdiepen biedt de school extra ondersteuning aan leerlingen die moeite hebben met planning, motivatie of discipline. Het volledige juryrapport treft u hieronder aan.

Juryrapport Excellente School Zaanlands Lyceum 2020-2022

 

Het Zaanlands Lyceum ontvangt predicaat "Goed"

Vandaag kregen wij bericht dat de Inspectie van het Onderwijs ons het predicaat Goed heeft verleend. Wij zijn heel blij met de gekregen waardering. Het kwaliteitsonderzoek kunt u lezen in het inspectierapport.

 

Nieuwsbrief

Meerdere keren per jaar verschijnt er een nieuwsbrief waarin vooruit- en teruggeblikt wordt op activiteiten die plaatsvinden op het Zaanlands Lyceum.
De laatste nieuwsbrief is van december 2019.

 

 

 

  

 

 

 

 

Contact

Zaanlands Lyceum
Vincent van Goghweg 42
1506 JD Zaandam
075 617 00 55
info@zaanlands.nl