Actueel

Corona berichtgeving

Informatie hoe te handelen bij een coronabesmetting

- U informeert de school telefonisch als er sprake is van een besmetting. Sinds
  19 november blijven alle huisgenoten thuis als er uit het gezin iemand besmet is.
- Als school kunnen we vanwege de wet “Algemene verordening
  gegevensbescherming” alleen doorgeven dat er iemand besmet is, maar niet wie er
  besmet is. U ontvangt de informatie over een positieve testuitslag via de Zaanlands
  App. Daarin staat ook dat de GGD adviseert uw zoon/dochter vijf dagen na het
  laatste contact te laten testen.
- De positief geteste leerling informeert de mensen met wie hij/zij in nauw contact is
  geweest. Voor meer informatie verwijzen wij u naar de website van het RIVM,
  https://lci.rivm.nl/covid-19-nauwe-contacten.
- Door de GGD is de volgende richtlijn toegevoegd. Bij 3 of meer besmettingen in een
  klas neemt de kans op besmetting van klasgenoten toe. Wanneer dit zich voordoet,
  gaan de leerlingen naar huis die niet immuun zijn. Leerlingen zijn immuun als zij
  volledig gevaccineerd zijn of hersteld van Corona (< half jaar geleden).
- Nog steeds bestaat de mogelijkheid dat uw zoon/dochter zelftesten meeneemt. Deze
  staan op de tafel bij de receptie. De GGD adviseert alle leerlingen tweemaal per
  week preventief te testen. Bij klachten is het belangrijk een test te laten afnemen bij
  de GGD.
- Laat uw kind niet naar school gaan wanneer hij/zij corona-gerelateerde klachten
  heeft en laat uw kind testen.


Beslisboom 12 jaar + thuisblijven of niet?

Stroomschema immuniteit

  Op het Zaanlands Lyceum hanteren wij de volgende richtlijnen.

  1. Iedereen hanteert hygiënemaatregelen en iedereen ventileert het lokaal

  Dat betekent dat iedereen bij binnenkomst van het gebouw of het klaslokaal zijn handen wast. Iedereen niest in zijn elleboog. Tijdens de les staan alle ramen open en in ieder geval één deur. Dit in verband met de ventilatie van het gebouw.

  2. Iedereen houdt rechts op de trap of in de gangen

  Om de drukte in de gangen een beetje te reguleren is het verstandig dat iedereen in de gangen rechts houdt en ook op de trappen. Dit is met wegbewijzering op de grond aangegeven.

  3. Zelftesten
  Voor elke leerling zijn wekelijks twee zelftesten beschikbaar. Deze kunnen zij afhalen in de hal bij de receptie.  Deze testen worden preventief gebruik als er geen klachten zijn. Leerlingen die twee keer gevaccineerd zijn, hoeven geen zelftest meer te gebruiken. Als een leerling klachten heeft, dan blijft deze thuis en laat zich testen bij de GGD. 

  4. Iedereen met klachten blijft thuis
  Bij klachten zoals neusverkoudheid, hoesten, moeilijk ademen/benauwdheid, verhoging of koorts of plotseling verlies van reuk en smaak blijft iedereen thuis. Iedereen mag weer naar school als hij 24 uur klachtenvrij is of een coronatest heeft met een negatieve uitslag.

  Het Zaanlands Lyceum baseert zich bij beslissingen op de geldende richtlijnen en protocollen waarbij de gezondheid en het welzijn van de leerlingen en medewerkers voorop staat. 

  De situatie verandert voortdurend. We raden u daarom aan voor actuele informatie regelmatig de volgende websites te raadplegen:

  • RIVM (www.rivm.nl),
  • GGD Zaanstreek-Waterland (www.ggdzw.nl)
  • De rijksoverheid (www.rijksoverheid.nl/coronavirus).

  Er is een landelijk informatienummer: 0800 -1351.

  We verwijzen u voor algemene informatie naar deze instanties, maar ook naar de speciale ‘veelgestelde vragen over coronavirus voor het onderwijs’.  Schoolmaatschappelijk werk

  De schoolmaatschappelijk werker bij het Zaanlands Lyceum is Mieke Blüm, telefoon 06 23814124.  

  Zaanlands Lyceum Begaafdheidsprofielschool

  De Vereniging BPS (Begaafdheidsprofielscholen) heeft in maart het Zaanlands Lyceum gevisiteerd om te kijken of de school nog voldeed aan de eisen die aan een Begaafdheidsprofielschool worden gesteld. 

  De visitatiecommissie bestond uit de voorzitter van de vereniging, een secretaris vanuit de vereniging, een schoolleider uit Limburg en een docent en drie leerlingen van een Amsterdamse school. Zij voerden gesprekken met de directie, met verschillende functionarissen en met docenten van de school. Ze vroegen leerlingen die deelnemen aan verschillende trajecten voor begaafde leerlingen, zoals physics, Fast Lane en Trajecten op Maat naar hun ervaringen. Een aantal ouders was naar school gekomen om te vertellen hoe zij naar het Zaanlands Lyceum als Begaafdheidsprofielschool kijken. 

  Aan het eind van de dag sprak de commissie haar oordeel uit. Dat was zeer positief, al ontbraken de aanbevelingen voor verdere verbeteringen niet.  

  We zijn weer voor vier jaar toegelaten tot de Vereniging; ‘met vlag en wimpel’. Het mooiste compliment gaf een van de drie Amsterdamse leerlingen: “Ik geloof dat ik de verkeerde school heb gekozen.”  Het visitatieverslag leest u hier.

  Zaanlands Lyceum weer Excellente School

  Op 20 januari 2020 is het predicaat Excellente School voor de vwo-afdeling verlengd voor de jaren 2020-2022. De toekenning van het predicaat betekent dat een school onderwijs van bijzonder goede kwaliteit biedt aan zijn leerlingen. 
  De jury concludeert dat het Zaanlands Lyceum een breed en uitdagend aanbod voor de meer begaafde leerlingen biedt. Naast het verrijken, versnellen en verdiepen biedt de school extra ondersteuning aan leerlingen die moeite hebben met planning, motivatie of discipline. Het volledige juryrapport treft u hieronder aan.

  Juryrapport Excellente School Zaanlands Lyceum 2020-2022

  Het Zaanlands Lyceum ontvangt predicaat "Goed"

  Vandaag kregen wij bericht dat de Inspectie van het Onderwijs ons het predicaat Goed heeft verleend. Wij zijn heel blij met de gekregen waardering. Het kwaliteitsonderzoek kunt u lezen in het inspectierapport.