Actueel


Sectorplan corona

Corona berichtgeving (na 25 januari 2022)

Leerlingen die in contact zijn geweest met iemand die corona heeft, hoeven niet meer in quarantaine. 

Leerlingen die klachten hebben doen een zelftest. Als deze negatief is, kan de leerling naar school. Als deze positief is, blijft de leerling thuis en laat zich testen bij de GGD.

Het advies blijft twee keer per week te testen.

Informatie hoe te handelen bij een coronabesmetting

- U informeert de school telefonisch als er sprake is van een besmetting. 
- Nog steeds bestaat de mogelijkheid dat uw zoon/dochter zelftesten meeneemt. Deze staan op de tafel bij de conciërges. 


  Op het Zaanlands Lyceum hanteren wij de volgende richtlijnen.

  1. Iedereen hanteert hygiënemaatregelen en iedereen ventileert het lokaal

  Dat betekent dat iedereen bij binnenkomst van het gebouw of het klaslokaal zijn handen wast. Iedereen niest in zijn elleboog. Tijdens de les staan alle ramen open en in ieder geval één deur. Dit in verband met de ventilatie van het gebouw.

  2. Zelftesten

  Voor elke leerling zijn wekelijks twee zelftesten beschikbaar. Deze kunnen zij afhalen op de tafel bij de conciërges. Deze testen worden preventief gebruikt als er geen klachten zijn en met milde klachten (lichte hoest en/of lichte neusverkoudheid). 

  3. Iedereen met klachten blijft thuis
  Bij klachten zoals hevige neusverkoudheid, hoesten, moeilijk ademen/benauwdheid, verhoging of koorts of plotseling verlies van reuk en smaak blijft iedereen thuis. Iedereen mag weer naar school als hij 24 uur klachtenvrij is of een coronatest heeft met een negatieve uitslag.

  Bij milde klachten (lichte hoest en/of lichte neusverkoudheid) volstaat een zelftest. Bij een negatieve zelftest kan men dan gewoon naar school.

  Het Zaanlands Lyceum baseert zich bij beslissingen op de geldende richtlijnen en protocollen waarbij de gezondheid en het welzijn van de leerlingen en medewerkers voorop staat. 


  Schoolmaatschappelijk werk

  De schoolmaatschappelijk werker bij het Zaanlands Lyceum is Chev Mac-donald. Zij is bereikbaar via c.macdonald@desmd.nl of 06 24952308.
    

  Zaanlands Lyceum Begaafdheidsprofielschool

  De Vereniging BPS (Begaafdheidsprofielscholen) heeft in maart het Zaanlands Lyceum gevisiteerd om te kijken of de school nog voldeed aan de eisen die aan een Begaafdheidsprofielschool worden gesteld. 

  De visitatiecommissie bestond uit de voorzitter van de vereniging, een secretaris vanuit de vereniging, een schoolleider uit Limburg en een docent en drie leerlingen van een Amsterdamse school. Zij voerden gesprekken met de directie, met verschillende functionarissen en met docenten van de school. Ze vroegen leerlingen die deelnemen aan verschillende trajecten voor begaafde leerlingen, zoals physics, Fast Lane en Trajecten op Maat naar hun ervaringen. Een aantal ouders was naar school gekomen om te vertellen hoe zij naar het Zaanlands Lyceum als Begaafdheidsprofielschool kijken. 

  Aan het eind van de dag sprak de commissie haar oordeel uit. Dat was zeer positief, al ontbraken de aanbevelingen voor verdere verbeteringen niet.  

  We zijn weer voor vier jaar toegelaten tot de Vereniging; ‘met vlag en wimpel’. Het mooiste compliment gaf een van de drie Amsterdamse leerlingen: “Ik geloof dat ik de verkeerde school heb gekozen.”  Het visitatieverslag leest u hier.

  Zaanlands Lyceum weer Excellente School

  Op 20 januari 2020 is het predicaat Excellente School voor de vwo-afdeling verlengd voor de jaren 2020-2022. De toekenning van het predicaat betekent dat een school onderwijs van bijzonder goede kwaliteit biedt aan zijn leerlingen. 
  De jury concludeert dat het Zaanlands Lyceum een breed en uitdagend aanbod voor de meer begaafde leerlingen biedt. Naast het verrijken, versnellen en verdiepen biedt de school extra ondersteuning aan leerlingen die moeite hebben met planning, motivatie of discipline. Het volledige juryrapport treft u hieronder aan.

  Juryrapport Excellente School Zaanlands Lyceum 2020-2022

  Het Zaanlands Lyceum ontvangt predicaat "Goed"

  Vandaag kregen wij bericht dat de Inspectie van het Onderwijs ons het predicaat Goed heeft verleend. Wij zijn heel blij met de gekregen waardering. Het kwaliteitsonderzoek kunt u lezen in het inspectierapport.